יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
17:45 (11/06/19)
22:25 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
19:44 (23/04/19)
13:54 (03/04/19)
13:42 (03/04/19)
15:02 (10/03/19)
16:25 (03/02/19)
17:50 (28/01/19)
.
בשבועות האחרונים עבדו התלמידים על הכנת הערוגות לזריעת הקיץ. התלמידים עישבו, עדרו, קלטרו וגירפו את ערוגות גן הירק כדי שיתאימו לנביטתם המיטבית של זרעי הקיץ. כדי לאפשר זריעה מיטבית הזמנו את הטרקטור כדי שיבוא לחרוש את האדמה וליצור מחדש ערוגות גבוהות לזריעה. בין הזרעים שנזרעו: זרעי אבטיח, מלון, חמנייה ועוד.