יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
17:45 (11/06/19)
22:25 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
19:44 (23/04/19)
13:54 (03/04/19)
13:42 (03/04/19)
15:02 (10/03/19)
16:25 (03/02/19)
17:50 (28/01/19)
.
"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו" (תהילים קכ''ו). החווה שלנו נרגשת, ובעיקר גאה, על זכייתה של מנהלת החווה הגב' ליזי עדני בפרס מצטייני חינוך לשנת תשע"ט. ליזי פועלת בעבור ולמען החווה לקידומה ופיתוחה ועושה זאת בגאון תוך שילוב של אהבת האדם והאדמה.