יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
17:45 (11/06/19)
22:25 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
19:44 (23/04/19)
13:54 (03/04/19)
13:42 (03/04/19)
15:02 (10/03/19)
16:25 (03/02/19)
17:50 (28/01/19)
.
בשבועות האחרונים עסקו התלמידים בפינוי ערוגות גן הירק ובהכשרתם להטמנת תפוחי האדמה. והנה, השבוע הגיע ואיתו הבשורה - מתחילים בהטמנת תפוחי אדמה. התלמידים למדו על ההיסטוריה של תפוח האדמה באמצעות סיפור על "הרוקח הצרפתי פרמנטייה" וכן, למדו על צורת ההטמנה הנכונה ומשמעותה לתפוח האדמה והתפתחותו.
 
...