יום ו', יט’ באייר תשע”ט
19:44 (23/04/19)
13:54 (03/04/19)
13:42 (03/04/19)
15:02 (10/03/19)
16:25 (03/02/19)
17:50 (28/01/19)
09:49 (24/01/19)
18:46 (15/11/18)
21:44 (16/10/18)
21:43 (16/10/18)
.
מחזור הגידול הראשון בחלק מערוגות גן הירק מגיע לסופו. בשבועות האחרונים עסוקים הילדים בקטיף היבול ובהכנת הקרקע למחזור גידול חדש והפעם - תפוחי אדמה!התלמידים מעשבים את הערוגות, מקלטרים את האדמה כדי להפוך אותה ולאוורר אותה, מעדרים מצידי הערוגה כדי להגביה אותה ומסיימים בגירוף ויישור הערוגה.