יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
17:45 (11/06/19)
22:25 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
19:44 (23/04/19)
13:54 (03/04/19)
13:42 (03/04/19)
15:02 (10/03/19)
16:25 (03/02/19)
17:50 (28/01/19)
.
מחזור הגידול הראשון בחלק מערוגות גן הירק מגיע לסופו. בשבועות האחרונים עסוקים הילדים בקטיף היבול ובהכנת הקרקע למחזור גידול חדש והפעם - תפוחי אדמה!התלמידים מעשבים את הערוגות, מקלטרים את האדמה כדי להפוך אותה ולאוורר אותה, מעדרים מצידי הערוגה כדי להגביה אותה ומסיימים בגירוף ויישור הערוגה.