יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
17:45 (11/06/19)
22:25 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
19:44 (23/04/19)
13:54 (03/04/19)
13:42 (03/04/19)
15:02 (10/03/19)
16:25 (03/02/19)
17:50 (28/01/19)
.
הלמידה ועבודת האדמה בחווהמזמנת לכל ילד חווית הצלחה.בחווה רואים את הילדושואפים להגדיל את האור שבו,דרך חינוך לערכים הבאיםלידי ביטוי בעבודה החקלאית

במסגרת ההשתלמות המוסדית בחווה החקלאית רחובות , שמנו לנו למטרה לשים דגש על החוויה הרגשית של התלמיד. תלמיד אשר מגיע לחווה לומד את ערכי עבודת האדמה תוך חיבור לערכים אישיים, צמיחה ,גדילה ,התבוננות פנימית וחיזוק היכולות האישיות: חברות, עזרה, שיתוף פעולה, עבודת צוות, עבודת צוות, הקשבה ועוד. ה"אני מאמין" שלנו שהחווה החקלאית הינה כלי המאפשר להגיע אל כל תלמיד דרך העבודה החוץ כיתתית בשטח. אנו מאמינים שדרך העבודה בחווה אנו מצמיחים ילדים בריאים וחזקים בנפשם, תורמים רבות לביטחון העצמי שלהם תוך חיבור למסוגלות וליכולות האישיים של כל אחד ואחד וכן לעבודת צוות משותפת. הביטחון העצמי של התלמיד נבנה בשלב הזה מהתייחסות של המבוגרים האחראים בחייו יחד עם המעגל החברתי שלו. דרך העשייה והחוויה בחווה וממקום של הכלה, הקשבה והתבוננות אנו מאמינים שנחזק את הילד, ונעצים במועד ובזמן שזה קורה. התהליכים שעוברים התלמידים בחווה ,טיפוח וגידול צמחים ובע"ח, מאפשרים העברה של רגשות, מסוגלות, סבלנות, הקשבה לצרכים האישיים של התלמידים ושל אחרים. כך אנו מטפחים תלמיד החי בהרמוניה עם הסביבה ועם עצמו. לקראת חנוכה נפיץ את האור כל תלמידי החווה יקבלו מחזיק מפתחות אשר יוצמד לתיק או לקלמר שאיתו מגיעים לחווה בכל שבוע. אל מחזיק המפתחות יתווספו במהלך השנה עיגולי הערכה שיחזקו ויעצימו את הערכים הבאים לידי ביטוי בעבודה החקלאית בחווה. בדרך זו יקבל את התחושה כי הוא נראה על ידי צוות המורים ונחזק את תחושת המסוגלות וההצלחה שלו . אנו יוצאים לדרך בהתרגשות ותוך רצון להגדיל את האור ולהעצים את הרגשות של כל תלמידי החווה.