יום ה', יז’ בסיון תשע”ט
17:45 (11/06/19)
22:25 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
19:44 (23/04/19)
13:54 (03/04/19)
13:42 (03/04/19)
15:02 (10/03/19)
16:25 (03/02/19)
17:50 (28/01/19)
.
תלמידים והורים יקרים, אנו שמחים לשתף אתכם בעשייה החינוכית בחווה החקלאית רחובות. מצורף בזאת דף סיכום העשייה החינוכית למחצית א' תשע''ח.

 
....