יום ה', יז’ בסיון תשע”ט
17:45 (11/06/19)
22:25 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
22:24 (26/05/19)
19:44 (23/04/19)
13:54 (03/04/19)
13:42 (03/04/19)
15:02 (10/03/19)
16:25 (03/02/19)
17:50 (28/01/19)
.
החווה החקלאית רחובות רואה חשיבות רבה בעידוד הסקרנות הטבעית של התלמידים, כישורי החשיבה והבאתם לידי ביטוי. הלמידה בדרך החקר מבוססת על השקפה זו וניתנת ליישום בתחום הדעת. בשבועיים האחרונים עסקנו בנושא החקר בחווה. התלמידים קיבלו מושג למשמעות החקר וחשיבותו בתחום המדע והחקלאות. יתרה מכך, התלמידים ערכו ויערכו ניסויים בתחומי החקלאות כדי להעשיר את ידיעותיהם.